Władze i członkowie


Zarząd Stowarzyszenia:


  • Prezes Stowarzyszenia: Marta Przygoda-Stelmach
  • Wiceprezes Stowarzyszenia: Małgorzata Machcińska
  • Członek Zarządu: Sławomir Jaczyński

 

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Beata Krupiniewicz
  • Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Kapałka-Fergin

 

Członkowie zwyczajni:

  • Sławomir Przanowski
  • Bożena Gzik
  • Przemysław Pawlak