O Nas


Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” zostało założone 8 października 2016 roku. Konfraternia nawiązuje swoimi tradycjami do „Bractwa św. Rocha”, które zostało założone przez parafian z Brochowa w drugiej połowie XIX wieku. Po 135 latach grupa mieszkańców Gminy Brochów postanowiła wznowić działalność bractwa i wrócić do działalności zapoczątkowanej przez ich przodków.

Członkami założycielami konfraterni brochowskiej zostali:
1. Beata Krupiniewicz z Wilcza Tułowskiego – nauczyciel historii oraz języka niemieckiego z Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie;
2. Bożena Gzik z Tułowic -  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie;
3. Katarzyna Kapałka – Fergin z Miszor – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie;
4. Małgorzata Machcińska z Brochowa – nauczyciel języka polskiego oraz doradca zawodowy z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie;
5. Marta Przygoda – Stelmach z Janowa – asystent muzealny Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Kronikarz brochowski;
6. Przemysław Pawlak z Plecewic – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie;
7. Sławomir Jaczyński z Kromnowa – sołtys Kromnowa, popularyzator wiedzy o historii i tradycji swojej miejscowości, działacz społeczny;
8. Sławomir Przanowski z Śladowa – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie.

Wszyscy członkowie założyciele opracowali statut Konfraterni, w którym zawarto cele, jakie będą przyświecać Stowarzyszeniu. Wśród nich jest m.in. czynne uczestniczenie w życiu parafii św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie, zacieśnianie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym lub innym wolnym od nauki, działalność charytatywna, czy działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Członkowie założyciele wybrali również władze Stowarzyszenia. Do Zarządu Konfraterni zostali wybrani:

1. Marta Przygoda - Stelmach – prezes,
2. Małgorzata Machcińska – wiceprezes,
3. Sławomir Jaczyński – członek zarządu.

Oprócz Zarządu wybrano również członków Komisji Rewizyjnej:

1. Beata Krupiniewicz  - przewodnicząca;
2. Katarzyna Kapałka – Fergin – zastępca przewodniczącego.

Stowarzyszenie "Konfraternia św. Rocha" miesiąc po założeniu zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.